Nam châm nâng vĩnh cửu

Nam châm nâng vĩnh cửu của Nam Châm Việt sử dụng nam châm đất hiếm và một số loại nam châm vĩnh cửu khác để nâng đỡ vật có khối lượng từ 100kg đến 600kg. Sử dụng đơn giản, tiện lợi

Nam châm nâng vĩnh cửu

Nam châm nâng vĩnh cửu

Sử dụng trong các nhà máy công nghiệp, bến cảng, bốc dỡ hàng hóa…